Sem vložte podnadpis

Naše návrhy

Návrh zahrady

Jak spolupráce probíhá:

Jako první je kontakt od zákazníka, který se dotazuje na cenovou nabídku na návrh zahrady. Jelikož nám jde o spokojenost zákazníka, snažíme se domluvit nezávaznou schůzku, kde se blíže seznámíme s jejich zahradou, představami a požadavky. Poté na základě velikosti zahrady a požadavků na zpracování jsme schopni individuálně nacenit naši práci.

Pokud je nabídka zákazníkem schválena začíná práce na návrhu zahrady. Samotný projekt vzniká několik týdnů až měsíců. Záleží na velikosti a složitosti projektu. 

Co je součástí návrhu zahrady:

Základními částmi návrhu zahrady je situace zahrady, osazovací plán, vizualizace a rozpočet.

Postup:

1. Vypracování konceptu zahrady (situace)

Jako první vzniká koncept zahrady, tzn. nejprve je důležité si ujasnit základní prostorové a objemové uspořádání zahrady. Jde o aplikování základních požadavků klienta do návrhu, umístění prvků, atd. Následně je projekt doplněn osazovacím plánem, vizualizací, rozpočtem, atd.

2. Vizualizace zahrady

Vizualizace objektu jsou provedené v perspektivním zobrazením. Počet vizualizací odpovídá velikosti zahrady a náročnosti jejího řešení. Dle přání zákazníka je možné domluvit se na rozšířenější vizualizaci.

3. Osazovací plán

V této fázi projektu se vybírají konkrétní taxonomické druhy včetně počtu druhů a jejich umístění v rámci návrhu. Na požádání zákazníka zpracováváme sortiment navrhovaných rostlin, k jeho rychlé orientaci v osazovacím plánu, popřípadě diagram kvetení.

4. Technické výkresy a detaily

Zde se vytváří řez terénem a nabízí náhled terénních modelací, specifikace použitých materiálů, navržené základní prvky.

5. Průvodní zpráva

Textová forma kompozičního řešení.

6. Rozpočet

Slouží jako orientace ceny zahrady a je možné ho využít pro zaslání poptávky jiným zahradnickým firmám pro realizaci.

                                                       Cenová nabídka

do 100 čtverečních metrů

2000 - 4000 Kč

od 100 do 300 čtverečních metrů

4000 - 6000 Kč

od 300 do 700 čtverečních metrů

6000 - 8000 Kč

od 700 do 1400 čtverečních metrů

8000 - 10000 Kč

od 1400 do 2800 čtverečních metrů

10000-12000 Kč

nad 2800 čtverečních metrů

12000-16000 Kč